اغلب به محض  ِ اینکه دلت سنگ می شود

 احساس می کنم که سرم منگ می شود

لعنت به هر کسی که دم از عشق می زند

نفرین به لحظه ای که دلی تنگ می شود

برخورد ِ خنده های ِ تو با اشکهای ِ من

با هق هق  ِ صدا که هماهنگ می شود ....

مصر و عراق و سوریه و اردن و یمن

 یعنی که بعد ِ رفتن  ِ تو جنگ می شود !!!!

داری هنوز ماه تر از قبل می شوی

دارد پلنگ ِ ناز  ِ تو خرچنگ می شود

دیگر کسی توقعی از عشق می کند ؟

وقتی رُژی به ثانیه کمرنگ می شود !!

آری طبیعی است که یک فرد ِ خوش خیال

 یکسال ِ بعد مردک ِ الدنگ می شود

 

  مجید پارسا


/ 0 نظر / 24 بازدید