هم بی کسم و هم به دلم شوق ِ کسی نیست

سودازده ی هر دو جهان را هوسی نیست

تاچند از این غصه بنالم که در این شهر

همسنگ ِ دل ِ سوخته ام همنفسی نیست

.
.

 مجید پارسا

/ 0 نظر / 27 بازدید