دوباره هی دل ِ ما را شما کباب کنید

 اگر کباب نشد ذره ذره آب کنید

تمام  ِ دفتر  ِ شعر  ِ‌ مرا بسوزانید

و آخرین غزلم را فقط کتاب کنید

ترانه های ِ مرا دست ِ او اگر دیدید

 به صاحبش لقب ِ لعنتی خطاب کنید

به رنگ ِ روسری اش رنگ ِ سنگ ِ قبرم را

سپرده ام که فقط قرمز انتخاب کنید

تمام  ِ زندگی ام دفن شد در این اوراق

 برای ِ بردن ِ این برگه ها شتاب کنید

خداوکیلی از آن ضربه های ِ مهلک بود

 اگر جداشدنش را فقط حساب کنید !!

شنیده ام که به همسایگانتان گفتی

فلان فلان شده را همچنان جواب کنید

تمام زندگی ام را تباه کردم تا

بفهمم از چه کسی باید اجتناب کنید !!!!


 مجید پارسا

/ 0 نظر / 28 بازدید