دوباره آمدن و مبتلا شدن سخت است 
که نقشِ اول ِ این ماجرا شدن سخت است
برایِ آن که سکوتِ تو را نمی فهمد 
چقدر حنجره ی بی صدا شدن سخت است !!!!
بنا نبود بمانی چرا به من گفتی 
کلاغِ آخرِ این قصه ها شدن سخت است ؟!
تو رفتی از همه دنیا گذشتم اما این
گذشتن از همه چیز و رها شدن سخت است
بیا از اولِ این ماجرا خودت برگرد 
که آشنائی و بعدش جدا شدن سخت است
شکسته است غرورش وگرنه شیطان هم 
نمازِ اولِ وقتش قضا شدن سخت است
مزاح بوده انالحق کسی اگر گفته 
برای شخصِ خدا هم خدا شدن سخت است !!

مجید پارسا

 

/ 0 نظر / 30 بازدید