این قصه با صدای تو آمد پیش

من ماندم و خیال تو کافر کیش

تقصیر تو به گردن ما افتاد

ما را رها نمی کند این تشویش

آیا به چشمهای تو مربوط است

این حال زار و سینه ی از غم بیش ؟

انگار حال ِ ما تو نمی دانی !!

.

.

.

مجید پارسا

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید