این چهره کجا بهش میخوره گناه کرده باشه ؟

شماها بگید! این چهره ی معصوم چحوری می تونه با موهای بی حجابش انتشار دهنده ی گناه باشه !!!!!!!!!  کجا بهش میاد حتی فکر گناه هم به سرش اومده باشه!؟ خدایا تو شاهد باش که من براش اشک ریختم .... تو شاهد باش من توی این فکرا نیستم .

روحت شاد مریم ....

/ 1 نظر / 51 بازدید

به خاطر اینه که آدما با مقیاس های مزخرف خودشون به دنیا و دیگران نگاه می کنند. وگرنه مریم عزیز این نابغه ریاضی صد مرتبه از بقیه زندگی سالم تری داشته. مریم جان روحت شاد