دمت گرم رفیق اما....

" میخوای زنگ بزنم یه نفر بیاد از فکرت درش بیاره؟ " 

 لانتوری ....

 

 

 

 

 

+ رفیقه! کم گیر میاد رفیق تو این زمونه ی کثیف! دمش گرم!! به فکرته ولی یه چیزایی هس که از فکر دربیا نیس! نه تو از فکرشون درمیری نه اونا از فکرت درمیرن! اینجوریاس!! دمت گرم رفیق! جمالتو عشقه! خود عشقی!!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید