در زندگی ام غیر ِ غم و درد ندیدم   

جز مشکی و خاکستری و زرد ندیدم

اطراف ِ خودم گشتم و بعد از لحظاتی  

غیر از دو سه تا آدم ِ ولگرد ندیدم

غیر از دو سه تا بوسه ولی زورکی و تلخ 

 خیری من از این رابطه ی سرد ندیدم !!!!

شاید بروم گم شده با شعر بگویم 

  کاری که فلانی سرم آورد ندیدم

نزدیک ِ دو سال است من از دست ِ تو هر شب

غیر از هذیان و تب و سردرد ندیدم

من می روم از زندگی ات تا که بگویی  

 مانندِ تو هرگز بخدا مرد ندیدم

  

مجید پارسا

/ 0 نظر / 53 بازدید